W dniach 8-9 czerwca 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się II Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest w Lublinie.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Prezydent miasta Lublina Krzysztof Żuk oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

II Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest w LublinieKonferencja wzbudziła szerokie zainteresowanie wśród przedstawicieli biznesu, finansów, mediów, środowisk akademickich oraz różnych instytucji wspierających przedsiębiorców. W spotkaniach wzięło udział ponad 250 osób z Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Litwy, Kazachstanu, Gruzji, Mołdawii, Białorusi oraz innych krajów regionu. Na Konferencję zaproszono również przedstawicieli władz Polski i Ukrainy – Sekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju RP Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy Stepana Kubiw oraz Wiceministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy Vasyla Polujko.

Program II edycji Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest

Program Lub-Invest został skonstruowany w oparciu o dwie bazy tematyczne: Kierunek Wschód – szanse, możliwości i współpraca (obejmowała zagadnienia handlowe, inwestycyjne i eksportowe przygotowane dla polskich przedsiębiorców) oraz Polska – atrakcyjnym partnerem dla kontrahentów i inwestorów ze wschodu (spotkania przeznaczone były dla uczestników z zagranicy).

W czasie spotkań związanych z modułem tematycznym Kierunek Wschód – szanse, możliwości i współpraca uczestnicy mieli okazję do rozważenia możliwości inwestycyjnych za wschodnią granicą. Prelegenci przybliżyli warunki dotyczące wymiany towarowej i handlu na terenie Ukrainy i Białorusi, a także prowadzenia działalności biznesowej na wschodzie. W czasie konferencji głos zabrali również preleganci z Mołdawii. Zwrócili uwagę na potencjał swojego kraju, w którym dynamicznie rozwija się branża związana z innowacyjnymi technologiami.

Spotkania, które odbywały się w czasie trwania Konferencji były doskonałą okazją do nawiązania wielu kontaktów biznesowych, pogłębienia wiedzy dotyczącej polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych oraz wytyczenia dalszych kierunków rozwoju.

III Polsko-Wschodnia Konferencja Lub-Invest odbędzie się 14-15 czerwca 2018 roku w Lublinie. Już teraz zachęcamy Państwa do udziału.