W dniach 14-15 czerwca 2018 roku odbywa się trzecia edycja międzynarodowej konferencji PUIG Lub-Invest. Jej organizatorami są  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz Urząd Miasta Lublina. Partnerem wydarzenia jest także Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Konferencja jest jednym z najważniejszych międzynarodowych spotkań, które poświęcone są współpracy gospodarczej Polski z jej wschodnimi partnerami, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu. W tym roku Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest w Lublinie została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP, Ministra Spraw Zagranicznych RP Pana Jacka Czaputowicza oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP Pani Elżbiety Rafalskiej. Udział w konferencji potwierdzili również:  Minister Inwestycji i Rozwoju RP Jerzy Kwieciński, Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii RP Jakub Banaszek.

Korpus dyplomatyczny reprezentować będą między innymi: Ambasador Ukrainy w RP – Andrij Deszczycia , Ambasador Białorusi w RP Aleksandr Averyanov, Ambasador Kazachstanu w RP – Margulan Baimukhan, Ambasador Armenii w RP – Edgar Ghazaryan, Ambasador Venezueli w RP – Luis Adolfo Gómez Urdaneta, a także reprezentanci następujących krajów: Estonii, Austrii, Meksyku, Danii.

Tegoroczną konferencję rozpoczyna wystąpienie ministra Jacka Piechoty, Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublina.

III Konferencja PUIG Lub-Invest – spotkania i debaty

Podczas konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny pt. „Samorząd i administracje regionalne jako inwestor transgraniczny – dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju”. W czasie trwania panelu odbędą się panele dyskusyjne poruszające tematy związane ze współpracą ze Wschodem, budowaniem samorządowej współpracy związanej międzynarodowej, perspektywami współpracy gospodarczej z nowymi ukraińskimi gminami, atrakcyjnością inwestycyjną samorządów, rolą polityki regionu i jednostek lokalnych. Rozmawiano również o Polsko-Ukraińskiej Akademii Miast jako pomoście porozumienia i dialogu pomiędzy władzami samorządowymi i środowiskami biznesowymi obu krajów.

Druga część konferencji obejmuje moduły tematyczne do wyboru uczestników: „Wzajemne inwestycje, współpraca handlowa oraz dostęp do rynku pracy gwarantem transgranicznego rozwoju ekonomicznego”, które moderatorem jest Oleg Dubisz, Pierwszy Wiceprezes PUIG oraz „Systemy wsparcia przedsiębiorczości, wzrostu inwestycji i aktywności handlowej w polityce wewnętrznej i zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Lublina i województwa lubelskiego”. Po południu odbędą się również debaty oraz panele dyskusyjne.

Z kolei 15 czerwca odbędzie wyjazd studyjny uczestników konferencji  na teren Podstrefy Lublin.

Zapraszamy również do zapoznania się z relacją z poprzedniej edycji PUIG Lub Invest 2017.