21 listopada 2018 roku w Centrum prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa podczas której zaprezentowano kampanię społeczną „Partnerstwo i Zatrudnienie”. Kampania ta została kilka miesięcy temu zainicjowana przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Jej celem jest zwalczanie patologii na rynku zatrudnienia Ukraińców w Polsce, walka ze stereotypami związanymi z migracją, a także pomoc i wsparcie w procesie adaptacji pracowników z Ukrainy, którzy wypełniają lukę na polskim rynku pracy.

Konferencja prasowa Kampanii Społecznej „Partnerstwo i Zatrudnienie”

Andrzej Drozd, Wiceprezes PUIG, podkreślał  że według badań ankietowanych przeprowadzonych przez PUIG w sierpniu br. 83% firm decyduje się na zatrudnienie cudzoziemców z powodu braku pracowników o wymaganych kwalifikacjach. Z kolei aż 77% pracodawców nie zatrudniło cudzoziemców na czas z powodu trudnych procedur zatrudnienia, w wyniku czego 29% firm straciło zlecenia lub kontrakty.

W Niemczech uzgadniamy jest obecnie projekt zmian prawa imigracyjnego, który ułatwia dostęp cudzoziemców spoza UE do niemieckiego rynku pracy. Mogę one wejść w życie już na początku przyszłego roku. W opinii Pawła Kułagi, Przewodniczącego Komitetu PUIG ds. Migracji i Zatrudnienia może to skutkować odpływem z Polski kilkuset tysięcy cennych ukraińskich fachowców. Według badań przeprowadzonych przez Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Agencji ds. Międzynarodowego Zatrudnienia, w Polsce chce pracować 26% Ukraińców, w Niemczech – 37%.

Według Witolda Klausa, Prezesa Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, partnera kampanii „Partnerstwo i Zatrudnienie”, należy zmienić cały system, stawiając na jego elastyczność, zaufanie do migrantów i pracodawców, legalność pracy. Jako narzędzia wsparcia i integracji Ukraińców w Polsce Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z partnerami przygotowują infolinię doradztwa prawnego dla pracowników z Ukrainy oraz platformę internetową partnerstwo.info, stanowiącą informacyjną platformę dla pracodawców, pracowników z Ukrainy oraz organizacji, związanych z kwestiami migracyjnymi.

Zdjęcia pochodzą ze strony Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.