Nasz zespół

Zbudowaliśmy zespół w oparciu o kompetencje poszczególnych ekspertów. To dzięki różnorodności, szerokiej wiedzy oraz doświadczeniu zespołu realizacja zadań jest o wiele prostsza.

Mariusz Tywoniuk

Dyrektor Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Partner zarządzający / Prezes Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners. Prokurent Grupy OCG.

Prawnik, specjalista z zakresu prawa obrotu gospodarczego. Praktykę w tym obszarze prowadzi od 1998 roku. Obecnie Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners i prokurent Grupy OCG realizujących obsługę inwestycji zagranicznych inwestorów zagranicznych w Polsce i polskie inwestycje na Ukrainie. Przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesy naprawcze, restrukturyzacyjne, przygotowanie i sprzedaż spółek handlowych oraz obsługę prawną firm.

Od dziesięciu lat jest zaangażowany w zacieśnienie wymiany handlowej z Ukrainą. Od dwóch lat jest przedstawicielem PUIG w Rzeszowie, a w ubiegłym roku powierzono mu funkcję Dyrektora Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania za wkład w rozwój przedsiębiorczości.

W 2018 roku wyróżniony przez PUIG Polsko Ukraińską Buławą Gospodarczą za wyjątkowy wkład pracy w rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie ukończył studia jednolite na kierunku: Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia: Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.

Dodatkowo od 2012 roku zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz jest doradcą OWES i Lustratorem Spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie.

Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych.

 

 

OLEKSANDR BONDARENKO

Z-ca Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej. 

W ramach stanowiska zarządza działaniami mającymi na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy firmami polskimi i ukraińskimi.

Przygotowuje konferencje i spotkania, w których biorą udział zarówno organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak i sami przedsiębiorcy w Polsce i na Ukrainie.

Doświadczenia zawodowe zdobywał jako specjalista, a następnie koordynator procesów rekrutacyjnych prowadząc rekrutacje w Polsce i za granicą. Wykorzystując znajomość rynków wschodnich oraz perfekcyjną znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego szybko wyspecjalizował się w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy czy Kazachstanu.

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie gdzie uzyskał tytuł licencjata realizując kierunek Turystyka i Rekreacja, a następnie tytuł magistra na wydziale Ekonomii realizując specjalność Biznes Międzynarodowy i Zarządzanie Projektami.

Dodatkowo ukończył wiele szkoleń, kursów i warsztatów interpersonalnych podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Nina Skórska–Książek

Partner Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners. Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego i uczestniczy w realizacji procesów przekształceniowych przedsiębiorstw; prawie pracy oraz problematyce pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie realizuje badania naukowe z zakresu prawa pracy. Ukończyła studia jednolite magisterskie na Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa. Autorka publikacji i opinii prawnych z zakresu prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych oraz prawa pracy. Karierę zawodową rozpoczęła w 2010 roku praktyką w wydziale dochodzeniowo-śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Następnie zdobywała doświadczenie w jednej z wiodących rzeszowskich kancelarii prawnych.

Marcin Lewandowski

Partner Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners. Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.

Posiada duże doświadczenie procesowe zdobyte w wielu głośnych procesach karnych i cywilnych. Specjalista w zakresie procedury karnej oraz roszczeń odszkodowawczych

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z pozytywnym wynikiem złożył egzamin adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Jego praktyka obejmuje reprezentowanie osób fizycznych i prawnych przed organami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.

Członek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Agnieszka Tywoniuk

Ekonomista, ekspert z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Posiada wszystkie cztery stopnie certyfikacji zawodu księgowego, włącznie z certyfikatem „Dyplomowany księgowy” wydanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Obecnie realizuje kolejne etapy niezbędne do uzyskania uprawnień biegłego rewidenta.

Posiada ponad 14 lat doświadczenia zawodowego w działach finansowych oraz księgowości. Przez ostatnie 9 lat zajmowała w spółkach kapitałowych (spółki z o.o., spółki akcyjne) stanowiska głównego księgowego, dyrektora finansowego lub stanowiska łączące te funkcje. W trakcie swej pracy zawodowej zajmowała się również aspektami podatkowymi takich zagadnień jak: przekształcenie przedsiębiorców w spółki prawa handlowego, przekształcenie spółek z o.o. w akcyjne oraz wyprowadzanie podmiotów gospodarczych z problemów ekonomicznych – głównie spółek prawa handlowego. Od 2013 r. piastowała stanowisko Dyrektora zarządzającego, a od 2015 roku Prezesa zarządu Optimum Consulting Group, gdzie odpowiada między innymi za: nadzór nad procesami restrukturyzacyjnymi w zakresie wykonania audytu finansowego, jego analizy i przedstawionych wniosków, realizację procesów przekształceniowych klientów w zakresie aportu majątku i utworzenia polityki finansowej tworzonego przedsiębiorstwa. Prowadzi nadzór nad działalnością biura rachunkowego, nadzoruje organizację szkoleń i kursów zawodowych organizowanych w ramach Placówki Oświatowej Centrum Kształcenia Kadr OPTIMUM CG oraz osobiście prowadzi doradztwo i wykłady w ramach kursów zawodowych, szkoleń i sympozjów.

Absolwentka Wydziału Ekonomii, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie gdzie uzyskała tytuł licencjata oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw, gdzie uzyskała tytuł magistra. Posiada przygotowanie pedagogiczne dla wykładowców pozaszkolnych form nauczania.

Oksana Pawlenko

Specjalizuje się w obsłudze księgowej spółek kapitałowych, głównie z kapitałem zagranicznym, prowadzonych przez inwestorów ze wschodu. Biegle włada językiem rosyjskim i ukraińskim.

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu pełnej księgowości, analizie finansowej, budżetowaniu oraz 4-letnie doświadczenie w zarzadzaniu zespołem księgowym. W latach 1995 – 2007 zdobywała doświadczenie w działach księgowości przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych na Ukrainie. Pracę rozpoczęła jako księgowa, następnie awansując na stanowisko głównej księgowej, które piastowała przez cztery lata. Uczestniczyła również w procesach przekształceniowych.

Następnie po relokacji do Polski rozpoczęła karierę od początku, zdobywając doświadczenie w księgowości prawa polskiego. W tym czasie ukończyła studia wyższe o specjalności Finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły  Handlowej im.  B. Markowskiego w Kielcach, gdzie uzyskała tytuł licencjata, a następnie tytuł magistra (kierunki ukończone z wyróżnieniem). Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe „Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych” w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zdobyte wykształcenie zostało uzupełnione licznymi kursami z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.

Obecnie w zespole Kancelarii Podatkowej Optimum Tax Experts skutecznie łączy doświadczenie zdobyte na Ukrainie i w Polsce realizując planowanie inwestycji i obsługę księgową najbardziej wymagających spółek kapitałowych prowadzonych nie tylko przez obywateli Ukrainy, ale również Litwy oraz Rosji.

Małgorzata Pietrucha

Ekspert w zakresie obsługi księgowej spółek kapitałowych w tym spółek prowadzonych przez cudzoziemców. Posiada 7 lat doświadczenia zawodowego w samodzielnym prowadzeniu księgowości. Pracowała w największych rzeszowskich biurach rachunkowych i kancelariach podatkowych. Zajmowała się tam głównie kompleksową obsługą przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości oraz książek przychodów i rozchodów.

Obecnie w zespole Kancelarii Podatkowej Optimum Tax Experts zajmuję się obsługą spółek kapitałowych, spółek komandytowych oraz organizacji pozarządowych. Dodatkowo udziela się uczestnicząc w zespołach problemowych.

Absolwentka Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskała tytuł licencjata realizując specjalność: zastosowanie matematyki w finansach i bankowości. Następnie na tym samym wydziale uzyskała tytuł magistra (studia licencjackie i magisterskie ukończone z wynikiem bardzo dobrym). Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów uzyskane na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zdobyte wykształcenie uzupełniane jest kursami zawodowymi i przygotowawczymi. Posiada m.in.: Certyfikat usługowego prowadzenia ksiąg wydany przez Ministerstwo Finansów oraz wiele innych.

Marcin Kostera

Ekspert ds. strategii marketingowych. Dyrektor generalny Spółdzielni Socjalnej Estro.

Zajmuje się inicjowaniem, realizacją oraz kontrolą działań mających na celu rozwój, budowę i wsparcie wizerunku firm, a także kompleksowym budowaniem i nadzorowaniem strategii marketingowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu firmach, będących liderami w swoich branżach, zajmując się opracowaniami i wdrożeniem identyfikacji wizualnej marek, tworzeniem strategii marketingowych oraz kampanii reklamowych i wizerunkowych, obsługą klientów kluczowych, prowadzeniem akcji rebrandingowych. Przez wiele lat współpracował z agencjami PR, firmami świadczącymi usługi obsługi konferencji, mediami i prasą.

Współpracuje z szerokim gronem instytucji pozarządowych oraz z Urzędami na poziomie wojewódzkim i ministerialnym. Do jego zadań należy również organizacja eventów krajowych i międzynarodowych.

Ukończył podyplomowe studia z Pedagogiki w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, studia magisterskie z Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej oraz studia licencjackie z Informatyki i Ekonometrii w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Joanna Chlebda

Ekspert w zakresie marketingu internetowego oraz kreowania wizerunku marki w social media. Specjalizuje się w tworzeniu i dystrybucji wartościowej i logicznej treści mającej na celu zdobycie zainteresowania określonej grupy odbiorców oraz kreowaniu wizerunku marki ze szczególnym uwzględnieniem social media.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach zajmujących się tworzeniem i pozycjonowaniem stron internetowych, przygotowywaniem tekstów marketingowych, budowaniem wizerunku  marki oraz planowaniem strategii i kampanii content marketingowych.

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskała tytuł licencjata realizując specjalność filologia polska z językiem angielskim. Następnie na tym samym wydziale uzyskała tytuł magistra ze specjalizacją edytorstwo. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z Marketingu internetowego na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Olha Sysoyeva

Asystent/Tłumacz. Zajmuje się obsługą dokumentacji związanej z inwestycjami międzynarodowymi w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim, a także tłumaczeniem treści dokumentów i dwujęzycznych spotkań bisnesowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo w branży turystycznej, obsługując głównie wycieczki międzynarodowe. Następnie, jako „koordynator ds. obsługi klienta” realizowała procesy rekrutacyjne cudzoziemców wraz z przygotowaniem dokumentacji i wsparciem w procesie uzyskania stosownej dokumentacji związanej z zatrudnieniem i pobytem cudzoziemców. Obecnie pracuje również, jako Specjalista ds. rekrutacji w Personalis Sp. z o.o. wchodzącej w skład grupy OCG, gdzie kompleksowo obsługuje systemowe procesy rekrutujące wykwalifikowanych specjalistów z rynków wschodnich do polskich spółek.

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie uzyskała tytuł licencjata a następnie magistra na kierunku Turystyka i rekreacja. W trakcie studiów zaangażowana była w pracę w samorządu studenckiego, a także uczestniczyła w stypendiach i wyjazdach zagranicznych.