Misja Centrum

Misją Centrum Analiz Rynkowych Polsko – Ukraińskiej Izby  Gospodarczej jest kompleksowe wsparcie polskich przedsiębiorców chcących realizować ekspansję na rynek ukraiński i przedsiębiorców ukraińskich, którzy chcą rozwijać swoje firmy poprzez ekspansję na rynek polski i UE oraz sieciowanie biznesów po obu stronach granicy dając narzędzia i wsparcie w realizacji transakcji międzynarodowych.

Wykwalifikowana kadra Centrum składająca się z praktyków z wieloletnim doświadczeniem  świadczy doradztwo na najwyższym poziomie. Dzięki temu, inwestorzy zagraniczni otrzymują wsparcie w poruszaniu się w świecie polskiego biznesu, który na początku dla wielu przedsiębiorców może być środowiskiem całkowicie odmiennym od tego, które znają dotychczas na kanwie rodzimych przepisów.

Szanowni Państwo,

gospodarcze partnerstwo Polski i Ukrainy, to wciąż nie do końca wykorzystany potencjał rozwoju naszych krajów. Wspieranie współpracy pomiędzy polskimi a ukraińskimi przedsiębiorcami jest głównym celem działania Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Zdajemy sobie sprawę, z tego że inwestorzy z Ukrainy, którzy chcą realizować swoje inwestycje na rynku polskim natrafiają często na bariery, których nie są w stanie samodzielnie pokonać. Wzajemnie polscy przedsiębiorcy napotykają na wiele problemów na terenie Ukrainy. Aby zidentyfikować problemy w rozwoju naszej współpracy, opracować propozycje zmian w regulacjach i skuteczniej zabiegać o ich wdrożenie, powołaliśmy przy naszej Izbie – Centrum Analiz Rynkowych.

Zadaniem Centrum jest kompleksowa pomoc wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać swój biznes po obu stronach granicy. Szczegółowe analizy i konsultacje świadczone przez ekspertów z różnych dziedzin zapewnią wsparcie w sferze prawnej, ekonomicznej i podatkowej.

Wierzymy, że działania Centrum będą skutecznym wsparciem dla każdego przedsiębiorcy, który zdecyduje się na  rozwijanie swojej działalności na naszych rynkach.

Jacek Piechota
Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo,

rozszerzenie działalności firmy na rynek polski daje przedsiębiorcom z Ukrainy możliwość zaistnienia również na rynku Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji na gruncie polskim otwiera nowe rynki zbytu oraz daje szansę skutecznej ekspansji ze swoimi produktami i usługami, wzmacniając jednocześnie potencjał ukraińskich firm. Jednocześnie stworzenie polskim firmom dobrych warunków inwestowania w Ukrainie to szansa na pozyskanie kapitału, nowych technologii, tworzenie nowych miejsc pracy. Niestety przedsiębiorcy naszych krajów często napotykają na przeszkody prawne, celne lub organizacyjne, które utrudniają skuteczną ekspansję na nowe rynki.

Centrum Analiz Rynkowych powołane przy Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej ma za zadanie wspierać inwestorów, którzy chcą rozwijać swoje firmy na terenie Polski i Ukrainy. Pomoc specjalistów tworzących Centrum z pewnością ułatwi ukraińskim przedsiębiorcom rozwiązywanie problemów na jakie napotykają, dzięki czemu będą oni mogli skuteczniej rozwijać swoje firmy na rynku polskim i europejskim.

Liczę ze inicjatywa, która powstała po stronie polskiej spotka się ze zrozumieniem i przychylnością ze strony przedsiębiorców ukraińskich.

Oleksandr Shlapak
Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarzcej

Geneza powstania

Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej zostało powołane w odpowiedzi na potrzebę kompleksowego i rzetelnego wsparcia inwestorów, którzy chcą realizować swoje inwestycje na polskim lub ukraińskim rynku.

Duża bliskość kulturowa, językowa i przede wszystkim geograficzna, pomiędzy Ukrainą, a Polską sprawia, że przedsiębiorcy polscy widząc potencjał ukraińskiego rynku coraz częściej podejmują inwestycje lub współpracę z ukraińskimi partnerami, zaś przedsiębiorcy z Ukrainy chętnie lokują firmy w Polsce, docierając tym samym do rynku UE. Niestety bliskość nie oznacza tożsamości. Dzielące nas różnice w mentalności, kulturowe czy prawne tworzą często bariery wręcz nie do pokonania. Dodatkowo przedsiębiorcy podejmujący decyzje inwestycyjne bardzo często natrafiają na niespójne lub wykluczające się wzajemnie informacje.

Centrum Analiz Rynkowych jest jedynym organem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, który w dwudziestopięcioletniej historii Izby został zlokalizowany poza Warszawą, tj. w Przedstawicielstwie PUIG w Rzeszowie, zaś podlegającym bezpośrednio zarządowi Izby. Skupia w jednym miejscu: prawników, doradców podatkowych i księgowych oraz ekspertów specjalizujących się w przygotowywaniu strategii marketingowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze obrotu międzynarodowego.

Aby zachować najwyższą jakość oferowanego wsparcia do współpracy z Centrum zapraszani są eksperci z całej Polski oraz Ukrainy, a w uznaniu doświadczenia w obsłudze inwestycji polsko – ukraińskich kierownictwo i trzon zespołu stanowią eksperci z Grupy OCG (członka Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej).

nasze zadania

Centrum Analiz Rynkowych Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej pełni rolę doradczą w zakresie zmian przepisów, mających na celu usuwanie barier we współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą przedstawiając opinie prawne i inicjatywy legislacyjne do zmian przepisów zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej.

Centrum współpracuje z Chmielnickim Uniwersytetem Zarządzania i Prawa w Chmielnickim (Ukraina), a Mariusz Tywoniuk Dyrektor Centrum Analiz Rynkowych, osobiście uczestniczy w posiedzeniach Zespołu do Spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Tym samym by usprawnić wymianę handlową pomiędzy Polską i Ukrainą chętnie przyjmujemy wszystkie opinie przedsiębiorców którzy na co dzień  borykają się z przoblemami wymiany handlowej między naszymi krajami.

Centrum Analiz Rynkowych pracuje w następującym składzie:

Kierownictwo

Mariusz Tywoniuk

Dyrektor

Oleksandr Bondarenko

Z-ca Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej

Eksperci

Marcin Lewandowski

 

Adwokat, Wspólnik Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski

Agnieszka Tywoniuk

Ekonomista, Ekspert z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej

Olha Sysoyeva

Asystent/Tłumacz

Oksana Pawlenko

Ekonomista, Ekspert z zakresu obsługi księgowej spółek kapitałowych

Małgorzata Pietrucha

Ekonomista, Ekspert z zakresu obsługi księgowej spółek kapitałowych

nasi Partnerzy

Budujemy zespół z najlepszych specjalistów związanych z Grupą OCG.