zapewniamy wsparcie dla twojego biznesu

Wykorzystaj kompetencje ekspertów naszego zespołu, aby zwiększyć potencjał i synergię działań rozwoju Twojego biznesu.

Obszar naszych działań

Działalność Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej skierowana jest do przedsiębiorców, którzy chcą wejść ze swoimi produktami lub usługami na rynek ukraiński, a dla których  bariery prawne, celne lub podatkowe tworzą  próg, którego nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Ponadto, aby zapewnić inwestorom zagranicznym możliwość znalezienia wiarygodnego partnera biznesowego, Centrum Analiz Rynkowych udostępnia platformę syntrade.pl. Jej zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i możliwości znalezienia w sieci zaufanych partnerów. Pozwala to na łatwiejsze podejmowanie decyzji biznesowych, szczególnie tych związanych z lokowaniem oddziału lub firmy w innym kraju.

Eksperci wchodzący w skład zespołu Centrum Analiz Rynkowych Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej na co dzień wspierają i reprezentują interesy przedsiębiorców decydujących się na rozwój firmy na gruncie polskim.

Dzięki temu obsługiwani inwestorzy mogą skupić się na wykonywaniu swojej podstawowej działalności biznesowej – przekazując w outsourcing obsługę w zakresie prawnym, ekonomicznym czy marketingowym w ręce ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z zagranicy.

Działanie Centrum obrazuje poniższy schemat:

Inwestor, który chce wejść na rynek ukraiński otrzymuje możliwość kompleksowych konsultacji związanych z wprowadzeniem produktów na ukraiński rynek gospodarczy. Przedsiębiorca zgłaszający się na konsultację otrzyma profesjonalne doradztwo bądź przygotowane analizy prawne (w tym także celne), podatkowe lub marketingowe ze wskazaniem rozwiązań zgłaszanych problemów. Konsultacje są bezpłatne dla członków PUIG.

W przypadku powstawania problemów i barier dotyczących inwestycji lub zatrudniania cudzoziemców, Centrum rekomenduje samodzielnie lub poprzez Izbę zmiany regulacyjne bądź legislacyjne.

W kolejnej fazie, jeżeli klient sobie życzy, może skorzystać z obsługi oferowanej przez spółki wchodzące w skład Grupy OCG, a w szczególności: Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski, Kancelarii Podatkowej OPTIMUM Tax Experts lub Spółdzielni Socjalnej Estro, jednak nie jest to wymogiem uzyskania konsultacji.

 

Po zakończeniu wszystkich formalności prawnych, księgowych i podatkowych, inwestorzy zagraniczni mogą skorzystać również z usług związanych z planowaniem i realizacją strategii marketingowych oraz działań związanych z kreowaniem wizerunku, które świadczy Spółdzielnia Socjalna Estro, wchodząca w skład Grupy OCG. Działania te mają na celu skuteczną promocję firmy, poprzez budowanie świadomości marki w internecie oraz social media.

Co jeszcze?

Działalność zespołu to początek wsparcia, które kontynuujemy w oparciu o podmioty grupy OCG.  Zaawansowane działania i wsparcie długookresowe wymaga doświadczenia i wiedzy także po etapie analizy rynkowej.

opracowanie Strategii

Dzięki analizie prawno-finansowej dopracowujemy strategię działań.

g

audyty wewnętrzne

Analizujemy aktualny stan prawny i ekonomiczny przedsiębiorstwa..

doradztwo finansowe

Zapewniamy wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego.

nasi Partnerzy

Budujemy zespół z najlepszych specjalistów związanych z Grupą OCG.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w kolejności opracowania rozwiązań.