Podczas ostatniego dnia tegorocznej edycji Baltic Business Forum (20 kwietnia 2018 roku) został zainaugurowany projekt Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej „Partnerstwo i zatrudnienie”.

Misją kampanii jest przede wszystkim przeciwdziałanie patologiom po ukraińskiej i polskiej stronie na rynku pracy, a także upowszechnienie dobrych praktyk w zatrudnieniu oraz zasad etyki w działalności gospodarczej przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Do głównych patologii dotyczących rynku pracy po stronie ukraińskiej należą: opłaty za rekrutację, brak realnej pracy w Polsce, przedstawiania ofert wyłącznie dla pobrania opłaty, brak rzetelnego przedstawienia warunków pracy, wyłudzanie dokumentów wizowych bez zamiaru podjęcia pracy. Z kolei po stronie polskiej najczęściej można spotkać się z nieoficjalnym zatrudnieniem (np. bez pisemnej umowy), nielegalnym zatrudnianiem po upływie terminu wizy, brakiem opłat i danin publicznych za pracowników, pozbawieniem paszportu czy umowami i załącznikami niezrozumiałymi dla cudzoziemców.

Dlatego też Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podjęła decyzję o rozpoczęciu projektu „Partnerstwo i zatrudnienie”. Jednymi z priorytetowych działań kampanii będzie włączenie obywateli Ukrainy w życie gospodarcze Polski, a także pomoc w codziennym życiu obcokrajowców w Polsce poprzez dotarcie do nich z potrzebną informacją oraz wsparciem zawodowym. Kampania skupiać się będzie również na uwypukleniu korzyści  dla lokalnych polskich społeczności, np. ożywieniu handlu czy też adaptacji  nieruchomości jako bazy noclegowej czy korzyściach makroekonomicznych dla Polski.

Jasne i przejrzyste relacje na rynku pracy będą sprzyjały budowaniu pozytywnych relacji na linii polsko-ukraińskiej oraz wypracowaniu wspólnych standardów rekrutacji.

Kampania Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej „Partnerstwo i zatrudnienie” będzie prowadzona równolegle w Polsce i na Ukrainie, w oparciu o zaangażowanie pozyskanych partnerów.  Na terenie Polski kampania została skierowana przede wszystkim do polskich pracodawców oraz ukraińskich przedsiębiorców, natomiast na Ukrainie do agencji rekrutacyjnych i kandydatów do pracy. W ramach kampanii „Partnerstwo i zatrudnienie” organizowane będą  panele eksperckie oraz badania naukowe dotyczące zjawiska emigracji zarobkowej Ukraińców w Polsce. Zostanie uruchomiona infolinia oraz landing page kampanii, a docelowo portalu informacyjnego. Planowane jest także przyznawanie wyróżnień osobom oraz instytucjom, które są zaangażowane w propagowanie dobrych praktyk w zatrudnieniu.

Zainteresowanych kampanią „Partnerstwo i zatrudnienie” zapraszamy do kontaktu z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.