Misja PUIG

Misją Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest bycie centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi współpracy polsko-ukraińskiej. PUIG stwarza zrzeszonym w niej firmom możliwość rozwoju poprzez świadczenie wysokiej jakości usług, a także pełnieni funkcję łącznika pomiędzy przedsiębiorstwami członkowskimi, a innymi instytucjami oraz organizacjami.

O Izbie

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) to jedna z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce. Już od 1992 roku działa na rzecz rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych oraz kulturalnych.
Doświadczenie i wiedza połączona z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych pozwala z powodzeniem reprezentować firmy zrzeszone w Izbie oraz realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej.

Cele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej realizowane są przede wszystkim przez:

 • reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce oraz polskich na Ukrainie,
 • kompetentne wspomaganie oraz promocję działalności firm należących do PUIG,
 • współpracę z polskimi, ukraińskimi oraz międzynarodowymi organizacjami biznesowymi i  kulturalnymi,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie oraz Ukrainy w Polsce.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zajmuje się aktywną promocją tego co najlepsze w polskiej oraz ukraińskiej gospodarce i kulturze. Zespół Izby zawsze dokłada wszelkich starań, aby jakość wsparcia świadczonego przez PUIG była na najwyższym poziomie oraz zgadzała się z duchem statutu Izby.

Członkostwo w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej zapewnia zrzeszonym przedsiębiorcom między innymi:

 • wsparcie w rozpoczęciu lub rozszerzeniu współpracy biznesowej,
 • skuteczną promocję interesów Państwa firmy na szczeblu centralnym i regionalnym,
 • uczestnictwo w szkoleniach, targach oraz spotkaniach z przedsiębiorcami zarówno z Polski, Ukrainy, jak i innych krajów,
 • wsparcie w kontaktach z organizacjami gospodarczymi oraz ukraińskimi i polskimi organami władzy.

PUIG aktywnie działa na rzecz polskich i ukraińskich przedsiębiorców planujących ekspansję swoich firm na rynek ukraiński bądź polski. Inwestorzy należący do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej mają również zapewnione wsparcie przy zakładaniu firmy.

Wsparcie przedsiębiorstw należących do PUIG

Wspierając rozwój przedsiębiorstw należących do Izby, PUIG świadczy usługi z zakresu:

 • pozyskiwania nowych Klientów,
 • sporządzania list potencjalnych partnerów,
 • wyszukiwania potencjalnych dostawców, dystrybutorów lub podwykonawców.

Jednym z głównych celów Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest opracowywanie analiz gospodarczych i innych informacji mających na celu dostarczenie wiedzy, która jest niezbędna dla przedsiębiorców planujących wejść na rynek ukraiński lub polski. Wszystkie informacje są opracowywane indywidualnie. W zależności od potrzeb Klienta mogą to być informacje branżowe, analiza konkurencji lub cen produktów, przedstawienie możliwych kanałów dystrybucji lub uwarunkowania prawne działalności w poszczególnych branżach.

PUIG oferuje również:

 • analizę gotowości firmy do wejścia na rynek UE,
 • pomoc w przygotowaniach marketingowych,
 • organizację spotkań z potencjalnymi partnerami,
 • opracowanie strategii eksportowej.

Korzyści z członkostwa w Izbie

Wsparcie Centrum Analiz Rynkowych

Centrum Analiz Rynkowych zapewnia profesjonalne i kompleksowe doradztwo, które ma na celu pomoc w pokonywaniu barier uniemożliwiających inwestorom z Ukrainy rozpoczęcie działalności na polskim rynku. Dzięki działalności Centrum Analiz Rynkowych przedsiębiorcy z Ukrainy mogą skorzystać z konsultacji oraz otrzymać wsparcie prawników Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners, a także ekonomistów i księgowych Optimum Tax Experts.

Nasi Specjaliści udzielają porad, które pomagają rozwiązywać problemy na jakie natrafiają Inwestorzy zagraniczni chcący lokować swoje firmy w Polsce. Wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze inwestycji zagranicznych w Polsce zapewnia fachową analizę i wskazanie skutecznych rozwiązań zgłaszanych problemów.

Certyfikat Wiarygodnego Partnera w Biznesie

Certyfikat Wiarygodnego Partnera w Biznesie jest wydawany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Jego głównym celem jest poświadczenie rzetelności przedsiębiorcy, który prowadzi działalność na rynkach polskich i ukraińskich.
Wydanie Certyfikatu jest poprzedzone dokładną analizą działalności. Przede wszystkim potwierdza się jej wiarygodność, a także zdolność do zawierania i wywiązywania się z zawartych umów handlowych.

Firma, która posiada Certyfikat Wiarygodnego Partnera w Biznesie może wykorzystywać go w codziennej działalności oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Wyróżnia on przedsiębiorstwo na tle konkurencji, potwierdzając jego rzetelność oraz zwiększa rozpoznawalność marki.

Sieciowanie / Baza Biznesowa

Przedsiębiorcy należący do PIUG mają możliwość skorzystania z Bazy Biznesowej prowadzonej przez Izbę. Jest platformą, która może pomóc w rozwoju przedsiębiorstwa oraz znalezieniu wiarygodnego partnera biznesowego.
Wszystkie firmy, jakie umieszczane są w Bazie przechodzą dokładny proces weryfikacji – dzięki temu ryzyko pojawienia się nierzetelnego partnera jest minimalne.

Duże możliwości nawiązania kontaktów oraz współpracy dają  również: targi, sympozja, szkolenia organizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Udział w różnych spotkaniach znacznie ułatwia nie tylko nawiązywanie nowych kontaktów, ale także promocję własnego przedsiębiorstwa, produktów czy usług. Pozytywnie wpływa na wizerunek firmy i stwarza wiele możliwości dla każdego przedsiębiorcy.

Biznes - fora i konferencje biznesowe

Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza jest organizatorem, współorganizatorem lub partnerem wielu wydarzeń. Do największych i najbardziej znanych z nich należą:

 • Baltic Business Forum (BBF) – to międzynarodowe forum gospodarcze, które odbywa się już od 2009 roku. Jet ono miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu oraz polityki z państw Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej oraz Azji. Pomysłodawcą organizacji pierwszego spotkania Forum była  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Kolejne edycje były organizowane już przez stowarzyszenie Baltic Business Forum. W każdym spotkaniu BBF udział biorą aktualni i byli przywódcy państw świata, ministrowie, przedstawiciele  jednostek samorządu terytorialnego, a także szefowie agend rządowych oraz cenieni eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Do głównych celów Baltic Business Forum zaliczamy:
  • wspieranie działań przedsiębiorców i rozwoju społeczno-gospodarczego w aspekcie międzynarodowym,
  • zacieśnienie więzi Polski z sąsiadami krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
  • promocja programu Partnerstwo Wschodnie,
  • rozwój współpracy regionalnej pomiędzy krajami Europy Północnej, Środkowo-Wschodniej oraz Azji.
 • Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest –  w dniach 8-9 czerwca 2017 roku odbyła się konferencja, której organizatorem była Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza. Udział w niej wzięło około 250 osób z Polski, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Litwy, Węgier, Słowacji, Armenii czy Azerbejdżanu. Konferencja ta już na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w relacjach Polski z jej wschodnimi sąsiadami.
 • Szczyt Gospodarczy Polska-Ukraina – organizowany jest między innymi przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Uczestniczą w nim prezydenci obu krajów oraz przedstawiciele różnych sekcji zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. Spotkanie jest doskonałą okazją  do zacieśnienia relacji polsko-ukraińskich. Ułatwia bezpośredni wpływ przedsiębiorców na politykę gospodarczą. Spotkanie umożliwia również władzom konsultowanie swoich zamierzeń, tak by przynosiły obopólne korzyści.
 • Polsko-Ukraińska Konferencja Rolno-Spożywcza – to konferencja w której udział biorą przedstawiciele polskich i ukraińskich instytucji rolno-spożywczych, przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy, a także władze samorządów terytorialnych.

Oprócz powyższych Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza obejmuje swoim patronatem takie wydarzenia jak: Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia, II Targi Terenów Inwestycyjnych INVESTATE POLAND, Polsko-Ukraińskie Forum Outsourcingu w Rzeszowie, Lubelskie Targi Energetyczne.

nasi Partnerzy

Budujemy zespół z najlepszych specjalistów związanych z Grupą OCG.