W dniach 5-6 czerwca 2018 roku Mariusz Tywoniuk, Dyrektor Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Oleksandr Bondarenko, Z-ca Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej wzięli udział w spotkaniach dotyczących współpracy polsko-ukraińskiej.

W Kijowie odbywało się Międzynarodowe Forum Ukraina Uzbekistan, którego celem było omówienie zagadnień współpracy handlowej i gospodarczej między Ukrainą a Uzbekistanem, a także zastosowanie instrumentów promocji handlu międzynarodowego, transportu i logistyki oraz inwestycji. Forum zostało zorganizowane przez Targowo-Przemysłową Izbę Gospodarczą Ukrainy. Na Forum zostaliśmy zaproszeni przez przedstawicieli z Sumy, z którymi mieliśmy już okazję współpracować.

Pobyt w Kijowie był również okazją do spotkania z Olegiem Dubiszem, I Wiceprzewodniczącym Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Omówiono problemy na jakie napotykają polscy przedsiębiorcy, którzy chcą lokować swoje firmy na terenie Ukrainy oraz przedsiębiorcy z Ukrainy, którzy chcą rozwijać swoje firmy na terenie Polski i tym samym mieć możliwość wejścia na rynek Unii Europejskiej.  Debata miała charakter bardzo merytoryczny, a my mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wiele pytań związanych z działalnością Centrum Analiz Rynkowych.

Bardzo dziękujemy za spotkania w miłej atmosferze, na których mogliśmy przybliżyć działalność Centrum. Mamy nadzieję że będą one podstawą do owocnej współpracy.