Spotkanie z Konsulem Generalnym RP w Łucku

Delegacja Centrum Analiz Rynkowych Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej w składzie Mariusz Tywoniuk Dyrektor Centrum Analiz Rynkowych PUIG. Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej Tywoniuk&Partners i Oleksandr Bondarenko Z-ca Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej w dniu 15.03.2018 roku, będąc z wizytą Łucku (Ukraina), odbyła spotkanie z Wiesławem Mazurem Konsulem Generalnym RP w Łucku oraz Markiem Zaporem, Wicekonsulem.

 

Bardzo dziękujemy za spotkanie w miłej atmosferze, na którym mogliśmy przybliżyć działalność Centrum. Mamy nadzieję że spotkanie to będzie podstawą do owocnej współpracy.