Delegacja Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, w składzie Mariusz Tywoniuk, Dyrektor Centrum oraz Oleksandr Bondarenko Z-ca Dyrektora ds. współpracy międzynarodowej w dniu 04 lipca 2018 roku, będąc z wizytą w Kijowie, odbyła spotkanie z  Tomaszem Dederko, Konsulem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie.

 

Spotkanie z konsulem Rp w Kijowie

Spotkanie z Konsulem RP w Kijowie było okazją do merytorycznych rozmów dotyczących działalności Centrum Analiz Rynkowych i przedstawienia go jako nowego organu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz działań jakie można podjąć na rzecz zwiększenia wymiany handlowej z Ukrainą i większej obecności polskich firm na rynku ukraińskim.

 

 

 

Bardzo dziękujemy za spotkanie w miłej atmosferze, na którym mogliśmy przybliżyć działalność Centrum. Mamy nadzieję że spotkanie to będzie podstawą do owocnej współpracy.

Zapraszamy również do zapoznania się z relacjami z innych spotkań Centrum: w Łucku, Kovelu.