21 września w Łucku odbyło się Forum Volyn Invest 2018. Forum to uważane jest za główne wydarzenie inwestycyjne tego roku, dotyczące obwodu wołyńskiego. Według oficjalnej strony Regionalnej Administracji Państwowej w wydarzeniu, w którym mówi się o atrakcyjności inwestycyjnej Wołynia, wzięło  udział ponad 700 uczestników, w tym 300 biznesmenów i 52 przedstawicieli z zagranicy.

Celem forum była aktywizacja dialogu między rządem a biznesem, rozwój już istniejących i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, demonstracja zalet  obwodu dla potencjalnych inwestorów oraz prezentacja ciekawych planów inwestycyjnych. Właśnie dlatego wśród głównych organizatorów wydarzenia byli: Regionalna Administracja Państwowa, Rada Regionalna, Rada Miejska oraz Wołyńska Izba Handlowo-Przemysłowa.

Przez cały dzień w trzech halach odbywały się prezentacje, spotkania ze znanymi osobami, biznesmenami, menedżerami dużych firm i banków, naukowcami i międzynarodowymi ekspertami biznesowymi.

Format forum zawierał bogaty program składający się z trzech tematycznych platform dyskusyjnych, które były poświęcone zagadnieniom dotyczącym:

– „zielonej gospodarki”, efektywności energetycznej, nowego  przemysłu, logistyki, tworzenia i funkcjonowaniu parków przemysłowych i centrów logistycznych,

– rozwoju rolnictwa i leśnictwa,

– turystyki, współpracy kulturalnej, naukowej i edukacyjnej.

Jednym z panelistów był także Mariusz Tywoniuk, Dyrektor Centrum Analiz Rynkowych/Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej Tywoniuk&Parters. Tematem jego wystąpienia było Proces kształtowania potencjału inwestycyjnego Ukrainy.